หลายคนสงสัยว่าทำไมดิฉันจึงหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพร เครื่องสำอางค์สมุนไพร เครื่องสำอางสมุนไพร เพราะเดิมทีดิฉันจะเป็นหนึ่งในพวกที่ชอบใช้สินค้า Brand name ยิ่งมาจากต่างประเทศ...ยิ่งรู้สึกว่ามั่นใจ..คลิก
หลากหลายคำถามจากผู้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับ "กมลชนกสมุนไพร" เชิญพบกับคำตอบที่จะทำให้ท่านได้คลายข้อสงสัย และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์สมุนไพร ของ KP HERBAL..คลิก
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ 2535 แบ่งเครื่องสำอางออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ 2.เครื่องสำอางควบคุม 3.เครื่องสำอางทั่วไป..คลิก